Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image

Ekonometri Bölümü Dersleri 2013 Öncesi (Arşiv)

 

Bologno Süreci öncesi Ekonometri Bölümünde uygulanan eski ders programı aşağıdaki şekildedir.

 

 1.Yıl
1.Dönem (Güz)
2.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
İstatistik ve Olasılığa Giriş I (EKON 101, 3 Kredi)
İstatistik ve Olasılığa Giriş II (EKON 102, 3 Kredi)
Matematik I (EKON 103, 3 Kredi)
Matematik II (EKON 104, 3 Kredi)
İktisada Giriş I (IKTI 101, 3 Kredi)
İktisada Giriş II (IKTI 102, 3 Kredi)
İşletme Bilimine Giriş I (ISLE 101, 3 Kredi)
İşletme Bilimine Giriş II (ISLE 102, 3 Kredi)
Muhasebe I (ISLE 121, 3 Kredi)
Muhasebe II (ISLE 122, 3 Kredi)
Sosyoloji (KAMU 199, 3 Kredi)
Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101, 2 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi)
Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi)
Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi)
Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi)
Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi)
Temel İngilizce I (ING 101 , 3 Kredi)
Temel İngilizce II (ING 102 , 3 Kredi)
2.Yıl
3.Dönem (Güz)
4.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
İstatistiki Analiz I (EKON 201, 3 Kredi)
İstatistiki Analiz II (EKON 202, 3 Kredi)
Bilimsel Araştırma Teknikleri (EKON 203, 3 Kredi) 
Doğrusal Cebir (EKON 204, 3 Kredi)
Bilişim Sistemleri (ENFO 201, 3 Kredi)
Örnekleme (EKON 206, 3 Kredi)
Mikro İktisat (IKTI 299, 3 Kredi)
Bilgisayar (ENFO 202, 3 Kredi)
Anayasa Hukuku (KAMU 101, 3 Kredi)
Makro İktisat (IKTI 288, 3 Kredi)
Kamu Maliyesi (MALI 102, 3 Kredi)
Vergi Usul Hukuku (MALI 202, 3 Kredi)
Temel İngilizce III (ING 201, 3 Kredi)
Temel İngilizce IV (ING 202, 3 Kredi)
3.Yıl
5.Dönem (Güz)
6.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Ekonometri I (EKON 301, 3 Kredi)
Ekonometri II (EKON 302, 3 Kredi)
Yöneylem Araştırması I (EKON 303, 3 Kredi)
Yöneylem Araştırması II (EKON 304, 3 Kredi)
Uluslararası İktisat (IKTI 399, 3 Kredi)
Para Banka (IKTI 388, 3 Kredi)
Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Varyans Analizi ve Deney Tasarımı (EKON 305)
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz (EKON 306, 3 Kredi)  
Dinamik Analiz (EKON 307, 3 Kredi)
Ekonomik Göstergeler (EKON 308, 3 Kredi)
Sektör Planlaması (EKON 309, 3 Kredi)
Parametre Dışı İstatistik (EKON 310, 3 Kredi)
Finansal Yönetim I (ISLE 211, 3 Kredi)
Finansal Yönetim II (ISLE 212, 3 Kredi)
Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Kredi)
Ticaret Hukuku (ISLE 198, 3 Kredi)
Erken Uyarı Sistemleri (EKON 311, 3 Kredi)
Panel Veri Analizi (EKON 314, 3 Kredi)
4.Yıl
7.Dönem (Güz)
8.Dönem (Bahar)
Uygulamalı Ekonometri I (EKON 401, 3 Kredi)
Uygulamalı Ekonometri II (EKON 402, 3 Kredi)  
Uygulamalı Yöneylem Araştırması (EKON 403, 3 Kredi)
Ekonometrik Açıdan Proje Değrlendirme (EKON 404, 3 Kredi)  
Zaman Serileri Analizi (EKON 405, 3 Kredi)
Uluslararası Makro Ekonomi ve Ekonometrik Modeller (EKON 406, 3 Kredi)
Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları (ENFO 401, 3 Kredi)
 
  Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Veri Analizi (EKON 407, 3 Kredi)
Parametre Dışı İstatistik (EKON 408, 3 Kredi)
Sermaye Piyasaları (IKTI 307, 3 Kredi)
Bölüşüm Teorisi (IKTI 409, 3 Kredi)
İktisadi Düşünceler Tarihi (IKTI 401, 3 Kredi)
Uluslararası Birleşmeler Kuramları ve Uygulamaları (IKTI 410, 3 Kredi)  
İktisat Politikası (IKTI 403, 3 Kredi)
Türkiyenin Güncel İktisadi Sorunları (IKTI 412, 3 Kredi)
Türkiye Ekonomisi (IKTI 402, 3 Kredi)
Uluslararası Finansman (ISLE 312, 3 Kredi)
Finansal Ekonometri (EKON 409, 3 Kredi
Kantitatif Ekonomik Modeller (EKON 408, 3 Kredi)
 
Öngörü Yöntemleri (EKON 414, 3 Kredi)