Courses of Econometrics Deparment

 

 1.Year

1.Semester (Fall)

2.Semester (Spring)

Mandatory Lessons

İstatistik ve Olasılığa Giriş I (EKON 101, 3 Credits) İstatistik ve Olasılığa Giriş II (EKON 102, 3 Credits)
Matematik I (EKON 103, 3 Credits) Matematik II (EKON 104, 3 Credits)
İktisada Giriş I (IKTI 101, 3 Credits) İktisada Giriş II (IKTI 102, 3 Credits)
İşletme Bilimine Giriş I (ISLE 101, 3 Credits) İşletme Bilimine Giriş II (ISLE 102, 3 Credits)
Muhasebe I (ISLE 121, 3 Credits) Muhasebe II (ISLE 122, 3 Credits)
Sosyoloji (KAMU 199, 3 Credits) Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Credits)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101, 2 Credits) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Credits)
Türk Dili I (TUR 101, 2 Credits) Türk Dili II (TUR 102, 2 Credits)
Enformatik I (ENFO 101, 2 Credits) Enformatik II (ENFO 102, 2 Credits)
Temel İngilizce I (ING 101 , 3 Credits) Temel İngilizce II (ING 102 , 3 Credits)

2. Year

3.Semester(Fall)

4.Semester(Spring)

Mandatory Lessons

İstatistiki Analiz I (EKON 201, 3 Credits)

İstatistiki Analiz II (EKON 202, 3 Credits)

Bilimsel Araştırma Teknikleri (EKON 203, 3 Credits) 

Doğrusal Cebir (EKON 204, 3 Credits)

Bilişim Sistemleri (ENFO 201, 3 Credits)

Örnekleme (EKON 206, 3 Credits)

Mikro İktisat (IKTI 299, 3 Credits)

Bilgisayar (ENFO 202, 3 Credits)

Anayasa Hukuku (KAMU 101, 3 Credits)

Makro İktisat (IKTI 288, 3 Credits)
Kamu Maliyesi (MALI 102, 3 Credits) Vergi Usul Hukuku (MALI 202, 3 Credits)
Temel İngilizce III (ING 201, 3 Credits) Temel İngilizce IV (ING 202, 3 Credits)

3.Year

5.Semester (Fall)

6.Semester (Spring)

Mandatory Lessons

Ekonometri I (EKON 301, 3 Credits)

Ekonometri II (EKON 302, 3 Credits)

Yöneylem Araştırması I (EKON 303, 3 Credits)

Yöneylem Araştırması II (EKON 304, 3 Credits)

Uluslararası İktisat (IKTI 399, 3 Credits)

Para Banka (IKTI 388, 3 Credits)

Selective Lessons

You must choose two lessons this semester.

You must choose two lessons this semester.

Varyans Analizi ve Deney Tasarımı (EKON 305)

Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz (EKON 306, 3 Credits)  
Dinamik Analiz (EKON 307, 3 Credits)

Ekonomik Göstergeler (EKON 308, 3 Credits)

Sektör Planlaması (EKON 309, 3 Credits) Parametre Dışı İstatistik (EKON 310, 3 Credits)
Finansal Yönetim I (ISLE 211, 3 Credits) Finansal Yönetim II (ISLE 212, 3 Credits)
Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Credits) Ticaret Hukuku (ISLE 198, 3 Credits)
Erken Uyarı Sistemleri (EKON 311, 3 Credits) Panel Veri Analizi (EKON 314, 3 Credits)

4.Year

7.Semester (Fall)

8.Semester (Spring)

Uygulamalı Ekonometri I (EKON 401, 3 Credits)

Uygulamalı Ekonometri II (EKON 402, 3 Credits)  

Uygulamalı Yöneylem Araştırması (EKON 403, 3 Credits)

Ekonometrik Açıdan Proje Değrlendirme (EKON 404, 3 Credits)  

Zaman Serileri Analizi (EKON 405, 3 Credits)

Uluslararası Makro Ekonomi ve Ekonometrik Modeller (EKON 406, 3 Credits)
Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları (ENFO 401, 3 Credits)  

  Selective Lessons

You must choose two lessons this semester. You must choose two lessons this semester.
Veri Analizi (EKON 407, 3 Credits) Parametre Dışı İstatistik (EKON 408, 3 Credits)
Sermaye Piyasaları (IKTI 307, 3 Credits) Bölüşüm Teorisi (IKTI 409, 3 Credits)
İktisadi Düşünceler Tarihi (IKTI 401, 3 Credits) Uluslararası Birleşmeler Kuramları ve Uygulamaları (IKTI 410, 3 Credits)  
İktisat Politikası (IKTI 403, 3 Credits) Türkiyenin Güncel İktisadi Sorunları (IKTI 412, 3 Credits)
Türkiye Ekonomisi (IKTI 402, 3 Credits) Uluslararası Finansman (ISLE 312, 3 Credits)
Finansal Ekonometri (EKON 409, 3 Credits Kantitatif Ekonomik Modeller (EKON 408, 3 Credits)
  Öngörü Yöntemleri (EKON 414, 3 Credits)